చిన్న కృష్ణుడికి వెన్నంటే ఇష్టమంటారు. మరి ఆయనకు వెన్నలో సుగుణాలన్నీ ఎలా తెలుసో. మరి ఇప్పుడు వెన్నలో ఆరోగ్యం ఉందని వైద్యులు కనుగొన్నారు. వెన్న తింటే కొవ్వు పెరుగుతామని బరువు పెరుగుతారని అభిప్రాయానికి పడతారు. కానీ ఇది తప్పంటున్నారు. నిపుణులు. ఇందులోని విటమిన్ ఏ గుండెను ఆరోగ్యంగా వుంచుతోందిట. ఇందులో వుండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు గుండెను దృఢంగా ఉంచుతాయి. వెన్న ఆహారంలో తీసుకుంటే బరువు పెరిగరు. ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు. మంచి కొలెస్ట్రాల్ వుండే వెన్నకు చిన్న పిల్లలలకు ఇస్తే వారి మెదడు నాడీ వ్యవస్థ ఎదుగుదల చక్కగా ఉంటాయట. చిన్నతనం నుంచి పిల్లలకు తగుమోతాదులో వెన్న తినటం అలవాటు చేయమని ఇది వారికీ జీవితాంతం ఆరోగ్యాంగా ఉండేలా చేస్తుందని చెపుతున్నారు .

Leave a comment