పెసరపప్పు ప్యాక్ తో చర్మం మెరిసిపోతుంది అంటున్నారు ఎక్సపర్ట్స్. పొట్టు పెసలు నానబెట్టి ఉదయం గ్రైండ్ చేసి అందులో టీ స్పూన్, టీ స్పూన్ బాదం నూనె కలిపి ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకోవాలి. ఇది రోజు మార్చి రోజు వేసుకుంటే మొహం తెల్లబడుతుంది. ఎండలో చర్మం నల్లబడి పోతే ఆ టాన్ వదిలేందుకు ఈ ఫేస్ ప్యాక్ ట్రై చేయమంటున్నారు.

Leave a comment