70 ఏళ్ళ ఇడి, ప్రోన్ కు పెళ్లి అయ్యి 52 సంవత్సరాలు. పెళ్ళి అయ్యాక ఇద్దరు ఒకే రకం డ్రెస్సులు  ప్రతి రోజు వేసుకుందాం అనుకున్నారంట. ఇద్దరు కలసి బయటకు వెళ్ళినా బయట ఫ్రెండ్స్, బంధువులతో కలిసినా సేమ్ డ్రెస్ తోనే కనిపిస్తారు. ఈ విషయాన్ని 17 సంవత్సరాల వాళ్ళ మనుమడు ఆంటోని పోస్ట్ చేస్తే 38000 మంది షేర్ చేసారట. ఇది పెద్ద హాట్ టాపిక్ అయిపోయి, నేషనల్ మీడియా ఇంటర్వ్యూ చేసిందట. ఆ భార్య భర్తలు ఒకే రకమైన డ్రెస్సులో క్యుటగా వుంటారు. వాళ్ళ ప్రేమ అనురాగం అలా కనపడతంలోనే తెలుస్తుంది అని ఆంటోని ఇంటర్వ్యూ ల్లో చెప్పారట. 52 సంవత్సరాల పాటు ఇలా ఒకే లాంటి డ్రెస్లో కనిపించడం సరదాగా లేదు.

Leave a comment