భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో సూపర్ స్టార్ గా కీర్తి గణించిన వైజయంతిమాల బాల నృత్య సంగీత కళల్లో ప్రవీణురాలు తమిళ చిత్రం వాఙ్కై తో సినిమా రంగంలో ప్రవేశించారు. నృత్య ప్రధానమైన చిత్రాలలో ఆమెకి ఆమే సాటి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమెకు పద్మశ్రీ సంగీత నాటక అకాడమీ పురస్కారాలతో పాటు తమిళనాడు ప్రభుత్వం నుంచి కలైమామణి పురస్కారాలు అందుకున్నారు. సినీ సంగీత రంగాలకు ఆమె చేసిన సేవలకు గాను ఈ ఏడాది పద్మ విభూషణ్ అందుకున్నారు.

Leave a comment