డా అన్న బ్లాక్ నీ,ప్రొఫెసర్ రాబిన్ షటర్స్ బృందంలో కోవిడ్-19 కి ప్రాధమిక వ్యాక్సిన్ తయారీలో పని చేస్తోంది. “ఒక వాక్సిన్ తయారు చేశాము. దీనికి మాకు 14 రోజుల సమయం పట్టింది. అవసరమైన వైరస్ ను సేకరించి వ్యాక్సిన్ ను రూపొందించటం. ప్రస్తుతం దీన్ని జంతువుల పై ప్రయోగిస్తున్నా. మా బృందం రూపొందించిన కి వాక్సిన్ లో స్వయం నిరోధక శక్తిని పెంచే ఆర్ ఎస్ ఎ ఉంది. ఇది అంటువ్యాధులను అరికట్ట గలుగుతోంది అంటారు డా అన్నా బ్లాక్ నీ.

Leave a comment