కోకోలో విటమిన్ డి2

కోకో లో ఉండే కోకోబటర్ ,కోకోబీన్స్, కోకో పౌడర్ ,డార్క్ చాక్లెట్స్ విటమిన్ డి ని పుష్కలంగా ఇస్తాయని పరిశోధకులు చెపుతున్నాయి. విటమిన్ డి రెండు రకాలుగా అందుతుంది. విటమిన్ డి3 సూర్యకిరణాల ద్వారా శరీరానికి అందుతుంది. కోకో ఉత్పత్తులు డి2ను ఇస్తాయి. కనుక వీటిని తీసుకొంటే శరీరానికి డి2 అందుతుంది.