బొగ్గులపై కాల్చిన మొక్కజొన్న గ్రిల్ పై కాల్చిన చికెన్ తింటే అనారోగ్యం అంటున్నారు మేరీ ల్యాండ్  కోలరారో శాస్త్రజ్ఞులు అధిక ఉష్ణోగ్రత దగ్గర ఆహారంలోని డి.ఎన్.ఎ  మారుతుంది అలాగే ఆహారాన్ని పదేపదే వేడి చేయటం కూడా మంచిది కాదంటున్నారు  అందుకే తాజాగా తక్కువ సెగ పైన తయారు చేసిన ఆహారం తినమంటున్నారు.

Leave a comment