ప్రేమ రామమూర్తి కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీత కళాకారిణి సంగీత సరావులు అమృత వర్షిని దక్షిణ భారత పర్వీన్ సుల్తానా వంటి వారితో పాటు అంతర్జాతీయంగా న్యూయార్క్ రాక్ ఫౌండేషన్ అవార్డ్స్ అందుకున్నారు. ఆమె మ్యూజిక్ కాంపోజిషన్ కు రెండుసార్లు జాతీయ పురస్కారాలు వచ్చాయి తాజాగా ప్రేమ రామమూర్తి జాతీయ సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు.

Leave a comment