చర్మ సంరక్షణ లో ఫేస్ ఆయిల్స్ కు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. కానీ కొన్ని సమస్యలు ఉంటే మాత్రం నూనెలకు దూరంగా ఉండాలి. యాక్నే ని ఉంటే అధిక చుండ్రు లక్షణాలున్న, దుమ్ము లు రసాయనాలతో ఎలర్జీ వచ్చే వాళ్ళు మొటిమలు ఎక్కువ ఉన్న నూనెలు వాడకూడదు పై సమస్యలకు దాదాపు జిడ్డు చర్మమే కారణం అందుకే ఫేస్ ఆయిల్స్ కు దూరంగా ఉండాలి.

Leave a comment