పట్టు దారపు పోగులతో నేసే ఆర్గంజా సిల్క్ స్టయిల్ చాలా ప్రత్యేకం అంటున్నారు ఫ్యాషన్ డిజైనర్లు. కుర్తీలు క్రాప్ టాప్ లు రపుల్ బ్లౌజులు లెహంగా తో పలాజోలు  వంటి ఇండో వెస్ట్రన్ వేర్ కూడా లు ఆర్గంజా సిల్క్ తోనే అందంగా ఉంటున్నాయి. పల్చగా అందంగా మెరిసిపోయే ఆర్గంజా పండుగలు వేడుకలకు నిండుగా నిండుదనం తెచ్చే మాట వాస్తవం. చక్కని ఈ వస్త్రంతో డిజైనర్లు ఎన్నెన్నో ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు.

Leave a comment