అద్భుతమైన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించిన వారికే అశోక చక్ర పురస్కారం ఇస్తారు భారత ప్రభుత్వం అందించిన అశోక చక్ర నీరజా బానోత్ కు ఆమె మరణానంతరం పొందింది.1981 లో హైజక్ కు గురైన పాన్ ఎ ఎం 73 అనే విమానంలో ప్రయాణికులను కాపాడే క్రమంలో ఆమె తన ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు. అప్పుడు ఆమె వయసు 22 ఏళ్ళు అతి చిన్న వయసులో అవార్డు పొందిన మహిళ కూడా నీరజా బానోత్ .

Leave a comment