అతిలోక సుందరి నర్తకి గాయని ప్రసిద్ధ నటి జెన్నిఫర్ లోపెజ్ తన భద్రత సిబ్బంది కోసం పది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసిందట. ఆమె ఆస్తి 400 మిలియన్ డాలర్లు. 2004 నుంచి ఫోర్బ్స్ జాబితాలో ఆమె స్థానం పొందుతూనే ఉంది. ఏడాదికి ఆమె సంపాదన 40 డాలర్లు. 54 ఏళ్ల వయసులోనూ దేశ విదేశాల్లో ఎక్కడికి వెళ్లినా ఫ్యాన్స్ ఆమెను చుట్టూ ముట్టేస్తూ ఉంటారు.రక్షణ కోసం ఆమె భద్రతా వలయం లో ఉండాల్సిందే.

Leave a comment