బ్యాంకింగ్ రంగం లో తిరుగు లేని నేత అరుంధతీ భట్టాచార్య ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద బ్యాంకుల్లో ఒకటైన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కు ఆమె చైర్ పర్సన్. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి అనుబంధంగా ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వంటి ఇతర బ్యాంకులను వకీకృతం చేసే ప్రక్రియను చేపట్టి సమర్ధవంతంగా ప్రారంభించాలి. ఈమె ఆధ్వర్యం లోనే SBI లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, SBI కష్టోడియల్ సర్వీస్ వంటివి ఆరంభమయ్యాయి. చైర్మన్ గా 2014 లో నియామకం అయిప్పుడు ఒక మహిళ అంత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను నిర్వహించ గలరు అని సందేహం వ్యక్తం చేసారు ఎందుకో కానీ ఆమె ఒక్క సంవత్సరం లోనే తనదైన ప్రత్యేక ముద్ర వేసారు. 2016 లో ఫోర్బ్స్ లో ఆమె సక్తో వంతమైన మహిళల్లో 25వస్థానం లో ఉన్నారు. ఫారిన్ పాలసీ పత్రిక ప్రపంచ మేధావుల లిస్ట్ లో వంద మంది లో అరుందతి పేరు చేర్చారు. ఆసియా, పసిఫిక్ ప్రాంతంలో శక్తి వంతమైన మహిళల్లో అమెది నల్గోవ స్థానం.
Categories
Gagana

బ్యాంకింగ్ లో తిరుగు లేని నేత

బ్యాంకింగ్ రంగం లో తిరుగు లేని నేత అరుంధతీ భట్టాచార్య ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద బ్యాంకుల్లో ఒకటైన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కు ఆమె చైర్ పర్సన్. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి అనుబంధంగా ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ వంటి ఇతర బ్యాంకులను వకీకృతం చేసే ప్రక్రియను చేపట్టి సమర్ధవంతంగా ప్రారంభించాలి. ఈమె ఆధ్వర్యం లోనే SBI లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, SBI కష్టోడియల్ సర్వీస్ వంటివి ఆరంభమయ్యాయి. చైర్మన్ గా 2014 లో నియామకం అయిప్పుడు ఒక మహిళ అంత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను నిర్వహించ గలరు అని సందేహం వ్యక్తం చేసారు ఎందుకో కానీ ఆమె ఒక్క సంవత్సరం లోనే తనదైన ప్రత్యేక ముద్ర వేసారు. 2016 లో ఫోర్బ్స్ లో ఆమె సక్తో వంతమైన మహిళల్లో 25వస్థానం లో ఉన్నారు. ఫారిన్ పాలసీ పత్రిక ప్రపంచ మేధావుల లిస్ట్ లో వంద మంది లో అరుందతి పేరు చేర్చారు. ఆసియా, పసిఫిక్ ప్రాంతంలో శక్తి వంతమైన మహిళల్లో అమెది నల్గోవ స్థానం.

Leave a comment