మంగళగిరి నరసింహస్వామి పానకం తాగే దేవుడిగా ప్రసిద్ధి అయితే బీరు,రమ్ము తాగే దేవుడున్నాడు ఆయనే ఉజ్జయిని కాలభైరవ్ నగరంలోని ప్రధాన ఆలయాల్లో ఒకటి కాలభైరవ దేవాలయం ఈయనను దారు బాబా గా పిలుస్తారు. ఈయన పూజా ద్రవ్యాలతో పాటు మద్యం బాటిల్ కూడా ఉంటుంది.గర్భగుడి అర్చకుడు పూజ చేస్తూ పళ్లెంలో సీసా మద్యాన్ని ఒంపి కాలభైరవుడి నోటి దగ్గర పెడితే క్షణాల్లో పళ్లెం కాళీ అవుతుంది.ఈ మధ్యం దేవుడు ఎలా తాగుతారో అంతుచిక్కని అద్భుతం.

Leave a comment