ఆయిలీ స్కిన్ కారణంగానే బ్లాక్ హెడ్స్  సమస్య  వస్తుంది.  వాతావరణ కాలుష్యం వల్ల మొహం పై దుమ్ము పేరుకుని ఈ బ్లాక్ హెడ్స్  వస్తాయి ముక్కు  నుదురు, గడ్డం పై వచ్చే   ఈ బ్లాక్ హెడ్స్  పోవాలంటే ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు. ఓ కప్పు   నీళ్ళ  తో వున్న  పాత్రని టేబుల్ పైన పెట్టి ముఖానికి ఆవిరి పట్టించాలి. తర్వాత ఓ టవల్ తో బ్లాక్ హెడ్స్  వున్న  ప్రాంతంలో రుద్ది చన్నీ ళ్ళ తో కడిగి ఏదైనా ఫేస్ ప్యాక్ వస్తే బ్లాక్ హెడ్స్  పోతాయి. అలాగే టేబుల్ స్పూన్ పెరుగులో ఓ స్పూన్ బియ్యం పిండి కలిపి మొహానికి ఆవిరి పట్టించాక ఈ మిశ్రమాన్ని  బ్లాక్ హెడ్స్  వున్న   చోట రుద్దితే సమస్య  రెండు మూడు వారాల్లోనే పోతుంది.

Leave a comment