చీర అందం బ్లౌజ్ పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. కేప్ స్టయిల్ జిగ్ జాగ్ డిజైన్ లాంగ్ స్లీవ్స్ వంటివి చీరను మించి అందంగా ఉంటాయి. డ్రెస్ లకే కాదు బ్లౌజ్ లకు కూడా లాంగ్ స్లీవ్స్ బాగుంటాయి. సన్నగా కనిపించాలనుకుంటే భుజాల పైన నుంచి కిందకి వేలాడే కేప్ ఫ్యాబ్రిక్ నెట్ టైప్ ఎంచుకోవాలి. నల్ల చీరకు జిగ్ జాగ్ డిజైన్లు చక్కగా నప్పుతాయి.

Leave a comment