రైస్ పెరల్స్ హారాలు ట్రెండీగా బంగారు నగల నగీషీల్లో ఒకటై పోతున్నాయి. చిట్టి చిట్టి మల్లె మొగ్గల్లాంటి ఈ ముత్యాలు నెక్లెస్ లు, హారాలు కంటెలు ఇలా దాదాపు అన్ని నగాల్లో కలిసిపోయి అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కొద్ది బంగారంతో ఈ ముత్యాలు కలిపి అందమైన ఆభరణాలు తయారు చేస్తున్నారు నగల డిజైనర్లు.

Leave a comment