గీతిక అగర్వాల్ సినిమాలకు న్యాయ సలహాదారు 400 చిత్రాలకు పైగా ఆమె న్యాయ సలహాలు ఇచ్చారు. సినిమాలకు వచ్చే ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు, లాభాల్లో వాటా శాటిలైట్ మేధా హక్కులు కాపాడుకోవడం మార్కెటింగ్ విషయాల్లో ఆమె సలహాలు ఇస్తారు. గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వాసిపూర్, మస్తాన్, ఎం.ఎస్ ధోని ది అన్ టోల్డ్ స్టోరీ బాహుబలి,ఆర్ ఆర్ ఆర్ వంటి చిత్రాలు ఆమె న్యాయ సలహాలు తీసుకున్నాయి. సినిమా హక్కుల రాయితీల విషయంలో లాయర్ల అవసరం ఎంతో ఉంటుంది.

Leave a comment