అరోమా క్యాండిల్స్ తో ఒత్తిడి మాయం అంటున్నారు ఎక్సపర్ట్స్. రోజు మేరీ క్యాండిల్ మానసిక అలసటను దూరం చేస్తుంది. యూకలిప్టస్  స్పెయర్ మింట్ సెంటెడ్ క్యాండిల్ ఉత్తేజపరిస్తే వెనిలా క్యాండిల్ అలసట మాయం చేస్తుంది. లావెండర్ సెంటడ్ క్యాండిల్స్ ఒత్తిడి  మాయం చేసి చక్కని నిద్ర ఇస్తాయి.సి బ్రీజ్ రిలాక్సింగ్ క్యాండిల్ వెలిగిస్తే సముద్రపు ఒడ్డున కూర్చున్న అనుభూతి వస్తుంది. చామంతి సెంటెడ్ క్యాండిల్ విశ్రాంతి ఇస్తుంది. ప్రతిరోజు ఇంట్లో వెలిగించుకొనే క్యాండిల్స్ ఇవన్నీ.

Leave a comment