నిను చూడక నేనుండలేను తో మొదలు పెట్టి, నాగ, ఒక్కడు, విజయం, సింహాద్రి, 7/G బృందావనం కాలనీ వంటి ఎన్నో సినిమాల్లో శ్రేయా ఘోషల్ పాడిన అద్భుతమైన పాటలు తెలుగు ప్రేక్షకులు వున్నారు. తన గానం తో భారతీయులకు వీనల విందు చేసిన శ్రేయ కు అరుదైన గౌరవం దక్కనుంది. మేడమ్ టుస్సాడ్స్ ఢిల్లీలో నెలకొల్పనున్న మ్యుజియంలో ఆమె మైనపు బొమ్మను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ ఘనత దక్కించుకున్న తోలి సింగర్ కూడా శ్రేయా ఘోషలే. గీతా లావన స్టైల్ లో ఆమె విగ్రహాన్ని తాయారు చేయాలని నిర్వాహకులు నిర్ణయించారు. 2002 లో పడటం మొదలు పెట్టిన 15 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో పాటలు పాడారు. ఈ మ్యుజియం లో ప్రధాని మోడీ తో పాటు బాలీవుడ్ నటులు అమితాబ్ బచ్చన్, షారుఖ్ ఖాన్ లతో పాటు ఇతర ప్రముఖుల విగ్రహాలు కూడా పెడతారు.
Categories
Gagana

ఢిల్లీ టుస్సాడ్స్ లో శ్రేయా ఘోషల్ విగ్రహం

నిను చూడక నేనుండలేను తో మొదలు పెట్టి, నాగ, ఒక్కడు, విజయం, సింహాద్రి, 7/G బృందావనం కాలనీ వంటి ఎన్నో సినిమాల్లో శ్రేయా ఘోషల్  పాడిన అద్భుతమైన పాటలు తెలుగు ప్రేక్షకులు వున్నారు. తన గానం తో భారతీయులకు వీనల విందు చేసిన శ్రేయ కు అరుదైన గౌరవం దక్కనుంది. మేడమ్ టుస్సాడ్స్ ఢిల్లీలో నెలకొల్పనున్న మ్యుజియంలో ఆమె మైనపు బొమ్మను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ ఘనత దక్కించుకున్న తోలి సింగర్ కూడా శ్రేయా ఘోషలే. గీతా లావన స్టైల్ లో ఆమె విగ్రహాన్ని తాయారు చేయాలని నిర్వాహకులు నిర్ణయించారు. 2002 లో పడటం మొదలు పెట్టిన 15 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో పాటలు పాడారు. ఈ మ్యుజియం లో ప్రధాని మోడీ తో పాటు బాలీవుడ్ నటులు అమితాబ్ బచ్చన్, షారుఖ్ ఖాన్ లతో పాటు ఇతర ప్రముఖుల విగ్రహాలు కూడా పెడతారు.

Leave a comment