కాటన్ తో అల్లిన ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ ప్లేటెడ్ జ్యువెలరీ ఎప్పటికీ ఫ్యాషనే. కాటన్ తో అల్లిన రంగుల బ్రీడ్స్ నెక్లెస్ లో అందమైన పెండెంట్ ప్రత్యేక ఆకర్షణ .మల్టీ కలర్ థ్రిడ్ నెక్లెస్ అయితే కాటన్ చీరెపైకి ఒక ఆధునికమైన లుక్ తెచ్చిపెడుతోంది సిల్వర్ పెండెంట్లు కాలిసిన కాటన్ థ్రెడ్ స్టేట్ మెంట్ జ్యువెలరీ అమ్మాయిలకు ఇప్పుడు ,ఎప్పుడు నచ్చే ఫ్యాషన్.

Leave a comment