ఈ నగరంలో ఏదో ఒక మ్యాజిక్ ఉంది. అది మనల్ని కట్టిపడేస్తుంది ఇది ఒక డివైన్ సౌందర్యం అంటారు పర్యాటకులు. ఎల్లో సిటీ గురించి చెబుతూ మెక్సికో లోని ఒక ఊరు ఇజామెల్ ఈ నగరంలో ప్రతి భవనం ఇల్లు సమస్తం పచ్చ రంగులో ఉంటాయి. ఇక్కడి ప్రజలు సూర్య దేవతారాధకులు ఆయిన పై భక్తితోనే ఊరంతా పసుపు రంగు వేసుకున్నారు. మెక్సికన్ సంస్కృతుల సమ్మేళనంతో కనిపించే ఇక్కడి కొలోనియల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆకట్టుకుంటుంది.

Leave a comment