భారతీయ ఇంటీరియర్ డిజైన్లు ఖరీదైన టెక్సటైల్స్ ఫర్నీచర్ తో నిండివుంటాయి. కానీ వీటిలో చాలా భాగం సంప్రదాయ పద్దతిలో చేత్తో చేసినవే ఇండియన్ పర్షియన్ స్టయిల్స్ కలగలిసిన మొఘల్ పెయింటింగ్స్ అక్బర్ జహంగీర్ ల కాలం నాటివి. కానీ ఆ రిచ్ ఆర్ట్ వర్క్ వాల్ హ్యాంగింగ్స్ కుషన్లు గలీబులపై బావుంటాయి. మహారాష్ట్ర గిరిజన మహిళలు సంప్రదాయంగా సృష్టించే వార్లీ ఆర్ట్ లో జంతువులు బొమ్మలు దైనందిన జీవితానికి సంబంధించిన బొమ్మలు లూజ్ రిథమిక్ ప్యాటర్న్ తో చిత్రిస్తారు. ఈ టెర్రకోట డిజైన్స్ అద్దాలు ఇతర షోకేస్ పీస్ లతో ఇంటిని అలంకరిస్తే ఎత్నిక్ టచ్ వస్తుంది. అలాగే కుషన్లు టేబుల్ రన్నర్ మాట్స్ పైన కాపర్ వైర్డ్ గోల్డ్ ,సిల్వర్ ,పాలిష్ సిల్క్ దారాలతో చేసిన పనితనంతో జర్దోసీ జలతార్లు అద్దితే రాచరిక రూపం వస్తుంది. ఇక పార్సీ గార ఎంబ్రాయిడరీ స్టయిల్ చాలా అరుదైంది. అందమైన వర్క్. టేబుల్ క్లాత్స్ సోఫా కవర్స్ లాంప్ షేడ్స్ కు బావుంటాయి. బ్లాక్ పెయింటింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ కు భారతదేశమే పెట్టింది పేరు. కళాత్మకమైన పువ్వులు, జియో మెట్రిక్ రకాలు ఈ డిజైన్లతో ఆధునిక పోకడలు ఫ్యాబ్రిక్ ఇంటి అలంకారణలో తిరుగు లేకుండా చేస్తారు. సంప్రదాయ పనితనంతో కూడిన పనితనానికి ఎప్పుడూ ప్రాధాన్యం వుంటుంది.
Categories
WhatsApp

ఇంటీరియర్స్ లో సంప్రదాయ డిజైన్ లే బావుంటాయి

భారతీయ ఇంటీరియర్ డిజైన్లు ఖరీదైన టెక్సటైల్స్ ఫర్నీచర్ తో నిండివుంటాయి. కానీ వీటిలో చాలా భాగం సంప్రదాయ పద్దతిలో చేత్తో చేసినవే ఇండియన్ పర్షియన్ స్టయిల్స్  కలగలిసిన మొఘల్ పెయింటింగ్స్ అక్బర్ జహంగీర్ ల కాలం నాటివి. కానీ  ఆ రిచ్  ఆర్ట్ వర్క్ వాల్ హ్యాంగింగ్స్ కుషన్లు గలీబులపై బావుంటాయి. మహారాష్ట్ర గిరిజన మహిళలు సంప్రదాయంగా సృష్టించే వార్లీ ఆర్ట్ లో జంతువులు బొమ్మలు దైనందిన జీవితానికి సంబంధించిన బొమ్మలు లూజ్ రిథమిక్ ప్యాటర్న్ తో చిత్రిస్తారు. ఈ టెర్రకోట డిజైన్స్ అద్దాలు ఇతర షోకేస్  పీస్ లతో ఇంటిని అలంకరిస్తే ఎత్నిక్ టచ్ వస్తుంది. అలాగే కుషన్లు టేబుల్ రన్నర్ మాట్స్ పైన కాపర్ వైర్డ్  గోల్డ్ ,సిల్వర్ ,పాలిష్ సిల్క్ దారాలతో చేసిన పనితనంతో జర్దోసీ జలతార్లు  అద్దితే రాచరిక రూపం వస్తుంది. ఇక పార్సీ గార ఎంబ్రాయిడరీ స్టయిల్  చాలా  అరుదైంది. అందమైన వర్క్. టేబుల్ క్లాత్స్ సోఫా కవర్స్ లాంప్ షేడ్స్ కు బావుంటాయి. బ్లాక్ పెయింటింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ కు భారతదేశమే  పెట్టింది పేరు. కళాత్మకమైన పువ్వులు, జియో మెట్రిక్ రకాలు ఈ డిజైన్లతో ఆధునిక పోకడలు ఫ్యాబ్రిక్ ఇంటి అలంకారణలో  తిరుగు లేకుండా చేస్తారు. సంప్రదాయ  పనితనంతో కూడిన పనితనానికి ఎప్పుడూ ప్రాధాన్యం వుంటుంది. 

Leave a comment