చిన్ననాటి అలవాట్ల వల్లే నేనిలా సృజనాత్మకంగా ఉండగలుగుతున్నాను అంటోంది శృతి హాసన్. స్కూల్ కు వెళ్లే రోజుల్లో అదేపనిగా కట్టు కధలు చెప్పేదట. అలాగే స్కూల్లో ఇచ్చిన హోమ్ వర్క్ ని ఎవ్వరి సాయం అడగకుండానే తానే కష్టపడి చేసేదట. తనకు సంబంధించిన ప్రతి పనీ పెద్దవాళ్ళు వాదిస్తున్నా వినకుండా తనే చేసుకునేదట. ఆలా అలవాటై ఇవ్వాళ మంచి కధలు పాటలు రాయగలుగుతున్నానంటోంది. బాల్యం ప్రభావం వల్లనే స్వతంత్రంగా ఆలోచించటం నిర్ణయాలు తీసుకోవటం చేతనైందట. ప్రేమమ్ , సక్సెస్ తర్వాత కాటమ రాయుడు ,సింగం 3 లో నటిస్తున్న శృతి ఆల్ రౌండర్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్ పాటలు యాక్టింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఒకటేమిటి సినిమాకు సంబంధించిన ఎన్నో విభాగాల్లో ఆమె తేలిగ్గా ఇమిడిపోతోంది.
Categories
Nemalika

ఇప్పటి ధైర్యానికి బాల్యంతో పునాది

చిన్ననాటి అలవాట్ల వల్లే నేనిలా సృజనాత్మకంగా ఉండగలుగుతున్నాను అంటోంది శృతి హాసన్. స్కూల్ కు వెళ్లే రోజుల్లో అదేపనిగా కట్టు  కధలు చెప్పేదట. అలాగే స్కూల్లో ఇచ్చిన హోమ్ వర్క్ ని ఎవ్వరి సాయం అడగకుండానే తానే కష్టపడి చేసేదట. తనకు సంబంధించిన ప్రతి పనీ పెద్దవాళ్ళు వాదిస్తున్నా వినకుండా తనే  చేసుకునేదట. ఆలా అలవాటై ఇవ్వాళ మంచి కధలు పాటలు రాయగలుగుతున్నానంటోంది. బాల్యం ప్రభావం వల్లనే స్వతంత్రంగా ఆలోచించటం నిర్ణయాలు తీసుకోవటం చేతనైందట. ప్రేమమ్ , సక్సెస్ తర్వాత కాటమ రాయుడు ,సింగం 3 లో నటిస్తున్న శృతి ఆల్ రౌండర్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్స్ పాటలు యాక్టింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్  ఒకటేమిటి సినిమాకు సంబంధించిన ఎన్నో విభాగాల్లో ఆమె తేలిగ్గా ఇమిడిపోతోంది.

Leave a comment