ట్రెండీగా వెజ్ ఫర్నిచర్ మార్కెట్ లోకి వచ్చేసింది. చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇళ్లలో రూమ్స్ లో ప్రీ స్కూల్స్ కోసం ఈ వెజ్ ఫర్నిచర్ ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు చూసేందుకు వెరైటీగా కూర్చునేందుకు నిద్రపోయేందుకు సౌకర్యంగా సీతాఫలం, పుచ్చకాయ, కర్బూజ, పైన ఆపిల్, ఆరెంజ్, షేపుల్లో ఈ ఫర్నిచర్ కలర్ ఫుల్ గా ఆకర్షించేలాగా ఉన్నాయి. అరటి, ఆపిల్, కొబ్బరి, వంకాయ, సోఫాలు పిల్లల్ని ఆకర్షించే లాగా ఉన్నాయి.

Leave a comment