క్రిస్టల్ సాల్ట్ కు కాకుండా నేచురల్ గా తయారయ్యే రాతి ఉప్పు కు మాత్రమే ఎన్నో ఆరోగ్యసమస్యలను తగ్గించే గుణం వుంటుదన్నారు ఎక్స్ పర్ట్స్. ఇది స్వచ్చమైనది. ఆయుర్వేద మందుల తయారీలో ఈ ఉప్పే ఉపయోగిస్తారు. ఈ ఉప్పుతో మధుమేహం, ఆస్ట్రియో పార్సిస్, డిప్రెషన్, స్ట్రెస్, కండరాల నొప్పులు, తల దిమ్ముగా వుండటం లాంటి ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కరించ వచ్చు. ఈ ఉప్పుతో అధ్యాత్మిక శక్తి కూడా ఉందంటున్నారు. నమ్మకం వున్న వాళ్ళు ఒక చిన్ని గిన్నె లో ఉప్పు కర్పూరం కలిపి ఉంచితే ఆ ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జిలు పోతాయి అంటున్నారు. ఈ నమ్మకాలు అవతల పెడితే స్నానం చేసేటప్పుడు స్క్రుబ్ కోసం ఉప్పును ఉపయోగిస్తే మలినాలు తొలగిపోతాయట. ఉదయం గోరు వెచ్చని నీళ్ళల్లో పావు టీ స్పూన్ రాళ్ళ ఉప్పు వేసి తాగితే అంతర్గత వ్యవస్థ శుభ్ర పడుతుందిట. ఇల్లు ఫ్లోర్ లు తుడిచేటప్పుడు ఆ నీళ్ళల్లో ఉప్పు వేసి తుడిస్తే ఈగలు రాకుండా వుంటాయి. అలాగే ఉల్లిపాయ వంటివి కోసిన వాసన పోవాలంటే చేతులు ఉప్పు నీటి తో కడుక్కోవాలి.
Categories
Wahrevaa

క్రిస్టల్ సాల్ట్ కంటే కల్లుప్పు బెస్ట్

క్రిస్టల్ సాల్ట్ కు కాకుండా నేచురల్ గా తయారయ్యే రాతి ఉప్పు కు మాత్రమే ఎన్నో ఆరోగ్యసమస్యలను తగ్గించే గుణం వుంటుదన్నారు ఎక్స్ పర్ట్స్. ఇది స్వచ్చమైనది. ఆయుర్వేద మందుల తయారీలో ఈ ఉప్పే ఉపయోగిస్తారు. ఈ ఉప్పుతో మధుమేహం, ఆస్ట్రియో పార్సిస్, డిప్రెషన్, స్ట్రెస్, కండరాల నొప్పులు, తల దిమ్ముగా వుండటం లాంటి ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కరించ వచ్చు. ఈ ఉప్పుతో అధ్యాత్మిక శక్తి కూడా ఉందంటున్నారు. నమ్మకం వున్న వాళ్ళు ఒక చిన్ని గిన్నె లో ఉప్పు కర్పూరం కలిపి ఉంచితే ఆ ఇంట్లో నెగిటివ్ ఎనర్జిలు పోతాయి అంటున్నారు. ఈ నమ్మకాలు అవతల పెడితే స్నానం చేసేటప్పుడు స్క్రుబ్ కోసం ఉప్పును ఉపయోగిస్తే మలినాలు తొలగిపోతాయట. ఉదయం గోరు వెచ్చని నీళ్ళల్లో పావు టీ స్పూన్ రాళ్ళ ఉప్పు వేసి తాగితే అంతర్గత వ్యవస్థ శుభ్ర పడుతుందిట. ఇల్లు ఫ్లోర్ లు తుడిచేటప్పుడు ఆ నీళ్ళల్లో ఉప్పు వేసి తుడిస్తే ఈగలు రాకుండా వుంటాయి. అలాగే ఉల్లిపాయ వంటివి కోసిన వాసన పోవాలంటే చేతులు ఉప్పు నీటి తో కడుక్కోవాలి.

Leave a comment