రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ పార్టీ తరఫున ఎం ఎల్ సి గా 75 మంది సభ్యుల విధాన పరిషత్ లో కాలు పెట్టబోతుంది. మున్నీ రజక్. బట్టలు ఉతికి ఇస్త్రీ చేసి జీవించే మున్నీ రజక్ లాలూ యాదవ్ మెప్పుదల పొందింది.గత పదేళ్లుగా మున్నీ ఆర్జేడీ కార్యకర్తగా ఉంది చక్కగా పాటలు పాడగలదు పార్టీ సభల్లో పడుతుంది గట్టిగా మాట్లాడగలదు. ఎం ఎల్ సి ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ తరఫున పోటీ లేకుండానే గెలిచింది మున్నీ రజక్.

Leave a comment