బొటాని ఆఫ్ ఎంపైర్  పేరుతో 126 వృక్షజాతుల మూలాలు,వాటికి గతంలో ఉండే పేర్లు గురించి పరిశోధన చేసి పుస్తకం రాశారు భాను సుబ్రహ్మణ్యం. అమెరికా లోని వెల్లెస్లీ కాలేజీలో ఉమెన్ అండ్ జెండర్ స్టడీస్ ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్న భారతీయురాలు. తెల్లజాతీయులు సమూలంగా నిర్మూలించిన మొక్కల చరిత్ర ను తిరగరాశారు. జాతుల వర్గీకరణ మొక్కల పునరుత్పత్తి దండయాత్రల ద్వారా ప్రవేశపెట్టిన జాతుల వ్యాప్తి కి సంబంధించిన శాస్త్రంగా ఈ పుస్తకం మొక్కల అస్తిత్వాన్ని వివరిస్తుంది.

Leave a comment