రాజమండ్రి కి చెందిన మద్దిపట్ల హరిప్రియ నృత్యంలో పేరు తెచ్చుకొంది. తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న హరిప్రియ ఇప్పటి వరకు 500 లకు పైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చింది. రెండేళ్ళక్రితం ఇస్రో లోను పశ్చిమ బెంగాల్ లో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భం గా ఇచ్చిన ప్రదర్శనలు ఆమెకు ఎనలేని కీర్తిని తెచ్చిపెట్టాయి .జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో నాట్య మయూరి,అవార్డ్ ,నార్తన్ బాల అవార్డ్,రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో నాట్య పరిమళ అవార్డులు గెలుచుకోండి నృత్యం తో పాటు వీణలో నిష్టాతురాలు  హరిప్రియ.

Leave a comment