నేను చాలా లక్కీ అంటుంది తమన్నా, నేను అన్ని రకాల పాత్రలు చేశాను కమర్షియల్,రియలిస్టిక్,అప్రోచ్ ఉన్న ఏ పాత్ర అయినా అభిమానుల కోసం చేశాను. పాత్ర ఏదైన అభిమానుల కోసం సంపూర్ణ ప్రయత్నం చేస్తా. ప్రయత్నం మాత్రం నాది. ఫలితం మాత్రం ప్రేక్షకులే నిర్ణయించాలి. కాని నేను ఏ జోనర్ లో నటించిన యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ప్రేక్షకులు.నేను కమర్షీయల్ ఆర్ట్ సినిమా అని విభజించి ఆర్టిస్ట్ గా పర్ ఫెక్ట్ గా నా శక్తి అంతా పెడతా అంటుంది.2019లో అప్పుడే మూడు హిట్లు ఆరు సినిమాలు బిజీగా ఉన్నా అంటుంది తమన్నా.

Leave a comment