ఫోర్బ్ ప్రపంచంలో 100 మంది శక్తిమంతులైన మహిళల జాబిదాలో ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చోటు దక్కించుకొన్నారు. ఆమె 41 వ స్థానంలో నిలిచారు. కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆ పదవి చేపట్టిన తోలి మహిళగా రికార్డ్ సాధించారు.

Leave a comment