చీరకట్టుతో వుండే హుందాతనమే వేరు. ఇవి ఇంట్లోనూ బావుంటాయి. ఆఫీస్ కు కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి. సాధారణంగా పార్టీ వేర్ డిజైనర్ వేర్ ప్రత్యేక సందర్భాల కోసం వెతికి బీరువాలు నింపేస్తారు. కానీ ఆఫీస్ వేర్ మాత్రం ప్రత్యేకంగా ఎంచుకోవాల్సిందే కాటన్ నేత వంటివి ఇప్పుడు ఆధునిక డిజైన్లలో వస్తున్నాయి. షిఫాన్ జార్జెట్ వుండనే వున్నాయి. కాకపోతే ఆఫీస్ విషయానికొస్తే చిన్న ప్రింట్లు లేత రంగులే బావుంటాయి. డిజైన్స్ ఎంత తక్కువ వుంటే  అంత సింపుల్ గా ఉంటాయి. డిజైనర్ బ్లవుజులు పార్టీ వేర్ గానే తీసుకోవాలి కానీ ఆఫీస్ కు మాత్రం పొడవు పొట్టి చేతులు లేదా చీర తో పట్టే మ్యాచింగ్ లే ముద్దుగా ఉంటాయి. చీరలు మెయింటైన్ చేయటం కష్టం అనే అమ్మాయిలే ఎక్కువ. నెమ్మదిగా అలవాటయ్యే చుడీదార్లు అనార్కలీలు వేసుకున్న మెరిసే గాడీ రంగులు పూసలు జరీ వర్క్ లు ఎబెట్టుగానీ ఉంటాయి. భారీ పనితనంతో జిగేల్ మనే డ్రెస్ లు పార్టీలకు ఈవెంట్స్ కు పరిమితం చేసి మెత్తని కాటన్ ప్రింట్స్ భారీ సిల్క్ చిన్న ప్రింట్లు సెల్ఫ్ థ్రెడ్ ఎంబ్రాయిడరీ ఆఫీస్ వర్క్ తో సౌకర్యంగా బావుంటాయి.

Leave a comment