కొన్ని పరిశోధనలు మనకి చాలా సంతోషం ఇస్తాయి. మనకి ఇష్టమైనవి ఏవైనా మేలు చేస్తాయి తినండి, తాగండి భయం లేదు ఏ రిపోర్ట్స్ అయినా చెప్పితే ఎంత సంతోషం. ఇదిగో ఇలాంటి ఆనందం ప్రసాదించారు. ఇండియా విశ్వవిధ్యాలయ నిపుణులు. కాఫీలో కెఫిన్ తో పాటు వుండే ఇతరాత్రా ములకణాలన్ని కూడా మెదడులో వుండే హానికర ప్రొటీన్లు శాతం తగ్గించడం ద్వారా మతిమరుపు రాకుండా అడ్డుకుంటాయట. ముఖ్యంగా అందులోని 24 రసాయినాలు MMNAT2 అనే ఎంజైమ్ ను విడుదల చేయడం వల్ల మతిమరుపు అల్జిమర్స్ లాంటి నడి సంబందమైన వ్యాదుల్ని దివ్యంగా అడ్డుకొంటాయట. దీని ఆధారంగానే, మెదడు లో ఈ ఎంజైమ్ స్రావాన్ని పెంపొందించే మందుల్ని రుపొందించ వచ్చునని శాస్త్రజ్గూల అభిప్రాయం. అంచేత కాఫి సంతోషంగా నిర్భయంగా తాగొచ్చు. ఉదయం కప్పు కాఫీ కోసం మనస్సు కొట్టుకు పోతుంటే, ఆ కాఫీని మరుపున దూరం చేసే ఔషదం సుమా అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తూ ఆహా ఏమి ఆనందం. కాఫీ గత ప్రాణులకూ ఇంకెంతటి శుభవార్త.
Categories
Wahrevaa

ఒక్కో సారి ఇలాంటి శుభవార్తలుంటాయి

కొన్ని పరిశోధనలు మనకి చాలా సంతోషం ఇస్తాయి. మనకి ఇష్టమైనవి ఏవైనా మేలు చేస్తాయి తినండి, తాగండి భయం లేదు ఏ రిపోర్ట్స్ అయినా చెప్పితే ఎంత సంతోషం. ఇదిగో ఇలాంటి ఆనందం ప్రసాదించారు. ఇండియా విశ్వవిధ్యాలయ నిపుణులు. కాఫీలో కెఫిన్ తో పాటు వుండే ఇతరాత్రా ములకణాలన్ని కూడా మెదడులో వుండే హానికర ప్రొటీన్లు శాతం తగ్గించడం ద్వారా మతిమరుపు రాకుండా అడ్డుకుంటాయట. ముఖ్యంగా అందులోని 24 రసాయినాలు MMNAT2 అనే ఎంజైమ్ ను విడుదల చేయడం వల్ల మతిమరుపు అల్జిమర్స్ లాంటి నడి సంబందమైన వ్యాదుల్ని దివ్యంగా అడ్డుకొంటాయట. దీని ఆధారంగానే, మెదడు లో ఈ ఎంజైమ్ స్రావాన్ని పెంపొందించే మందుల్ని రుపొందించ వచ్చునని శాస్త్రజ్గూల అభిప్రాయం. అంచేత కాఫి సంతోషంగా నిర్భయంగా తాగొచ్చు. ఉదయం కప్పు కాఫీ కోసం మనస్సు కొట్టుకు పోతుంటే, ఆ కాఫీని మరుపున దూరం చేసే ఔషదం సుమా అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తూ ఆహా ఏమి ఆనందం. కాఫీ గత ప్రాణులకూ ఇంకెంతటి శుభవార్త.

Leave a comment