ఉత్సాహం కొద్దీ అప్పుడున్న మూడ్ కొద్దీ టాటూలు వేయించుకొంటారు గానీ తర్వాత అదేదో ఫ్యాషన్ ట్రెండ్ కాదని సరదా పోతుంది. దాన్ని తొలగించుకోవటం అదో సమస్య. సరైన పరికరాలు వాడితే చర్మం పైన ఆ జ్ఞాపకం తొలగించుకోవచ్చు. డెర్మటాలజిస్టులైతే క్యూ స్విచ్ ఇండియా లేజర్లను టాటూ మరకల్ని తొలగించేందుకు వాడతారు. అయితే టాటూల రిమూవల్ టెక్నిక్స్ ని నిర్ణయించేది టాటూలో వాడిన రంగులు. నలుపు నీలం రంగుల పచ్చ బోట్లను క్యూ స్విచ్ ఇండియా లేజర్లతో తొలగించవచ్చు. ఎరుపు నారింజ పసుపు ఆకుపచ్చ టాటూల పల్స్ డై లేజర్లతో తొలగించాలి. ఐదంగుళాల స్క్వేర్ లేదా అంతకంటే పెద్దవాటిని తొలగించటం కష్టం. పాదాలు కాళ్లపై గల పచ్చబొట్లు మూడు సంవత్సరాలు అంతకంటే ఎక్కువ కాలవ్యవధిలోవైతే వాటికి లేజర్లు పనిచేయవు. మంచి డెర్మటాలజిస్టులను సంప్రదించాల్సిందే. కొన్ని నెలల పాటి ఈ ప్రక్రియ సమయం తీఉస్కోవచ్చు. సూర్య కిరణాల్ని తగలనివ్వకూడదు. లేజర్ చికిత్స చర్మం సహజ పిగ్మెంట్ ను తొలగిస్తుంది. సూర్య కిరణాల తాకిడికి రంగుమారి కనపడుతుంది. దాంతో చికిత్స ఎక్కువ కాలం పడుతుంది.
Categories
WoW

పచ్చ బొట్టు పోగొట్టచ్చు

ఉత్సాహం కొద్దీ అప్పుడున్న మూడ్ కొద్దీ టాటూలు వేయించుకొంటారు గానీ తర్వాత అదేదో ఫ్యాషన్ ట్రెండ్ కాదని సరదా పోతుంది. దాన్ని తొలగించుకోవటం  అదో సమస్య. సరైన పరికరాలు వాడితే చర్మం పైన ఆ జ్ఞాపకం తొలగించుకోవచ్చు. డెర్మటాలజిస్టులైతే క్యూ స్విచ్ ఇండియా లేజర్లను టాటూ మరకల్ని తొలగించేందుకు వాడతారు. అయితే టాటూల రిమూవల్ టెక్నిక్స్ ని నిర్ణయించేది టాటూలో వాడిన రంగులు. నలుపు నీలం రంగుల పచ్చ బోట్లను క్యూ స్విచ్ ఇండియా లేజర్లతో తొలగించవచ్చు. ఎరుపు నారింజ పసుపు ఆకుపచ్చ టాటూల పల్స్ డై లేజర్లతో తొలగించాలి. ఐదంగుళాల స్క్వేర్ లేదా అంతకంటే పెద్దవాటిని తొలగించటం కష్టం. పాదాలు కాళ్లపై గల పచ్చబొట్లు మూడు సంవత్సరాలు అంతకంటే ఎక్కువ కాలవ్యవధిలోవైతే వాటికి లేజర్లు పనిచేయవు. మంచి డెర్మటాలజిస్టులను సంప్రదించాల్సిందే. కొన్ని నెలల పాటి ఈ ప్రక్రియ సమయం తీఉస్కోవచ్చు. సూర్య కిరణాల్ని తగలనివ్వకూడదు. లేజర్ చికిత్స చర్మం సహజ పిగ్మెంట్ ను తొలగిస్తుంది. సూర్య కిరణాల తాకిడికి రంగుమారి కనపడుతుంది. దాంతో చికిత్స ఎక్కువ కాలం పడుతుంది.

Leave a comment