పండగొస్తే పరికిణీలు ఒణిలు గుర్తొస్తాయి పట్టు పరికిణీలకు ఎంబ్రాయిడరీ పనితనం జోడించే గద్వాల్, పోచంపల్లి, నారాయణ్ పేట్ జార్జెట్ ఓణిలు పండగ వాతావరణం తెస్తాయి. రాసిల్క్ పైన థ్రెడ్ వర్క్ చేసిన లంగాలు. పువ్వుల ప్రింట్లున్న ఓణిలు మంచి కాంబినేషన్, పండుగ సందర్బాలలో వేసుకునేవి సింపుల్ గా అక్కర్లేదు. బంగారు, పసుపు,గులబీ, సముద్ర నీలం, పుపు పచ్చ వంటివి కొత్త రంగుల్లో సాదా పరికిణీలు తీసుకుని పట్టు బ్యుటిలున్న ఒణిలు బావుంటాయి. ప్లయిన్ రాసిల్క్ జార్జెట్, బెనారస్ వంటి వస్త్రాలతో మంచి అంచులు, వాటి పైన అద్దాల పనితనం తోనూ లేదా డబల్ లేయర్డ్ తరహాలో లేహంగా లాగా, ఇటు పరికిణీ లాగా కుట్టించుకుని ఓణి సింపుల్ గా చిన్న బోర్డర్ తో వున్నా బావుంటుంది. బొట్ నెక్ , రౌండ్ నెక్, క్లోజడ్ నెక్, బ్లౌవుజు లుంటే ఇంక అడ్రస్ అందానికి తిరుగు లేకుండా వుంటుంది. ఏ తరహావి, ఏ డిజైన్ లో ఎంచుకోన్నపరికిణీ ఓణిల్లో అమ్మాయిలు అచ్చం పండగొచ్చినట్లే ఉంటారనడంలో సందేహం లేదు.

Leave a comment