నెలసరి ముందు నుంచే కొందరికి భావోద్వేగాల పరమైన చిరాకు కోపం వంటి సమస్యలు వేధిస్తాయి. ఈ సమయంలో నడుము, కాళ్ళ నొప్పులు భాదిస్తాయి. పొట్ట ఉబ్బరంగా వుంటుంది. ఏమీ తినాలి అనిపించదు. వీటి నుంచి ఉపసమనం కోసం ముందుగా రిలాక్స్ అవ్వాలి. విశ్రాంతి తీసుకొన్న గదిలో ఒక మూల తాజాగా వాసనలోచ్చే ముంచి పూల గుత్తిని వుంచుకోవాలి. పరిమళాలు మనస్సుకి ఆహ్లదాన్ని ఇస్తాయి. అలాగే మంచి సువాసన వచ్చే కోవొత్తి వెలిగించినా పర్లేదు. నొప్పుల ఉపసమనానికి హీటింగ్ ప్యాక్స్ దొరుకుతాయి. వాటితో వేడి నీళ్ళు కాపడం ఉపసమనం. అలాగే భోజనం విషయంలో చిన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి. ఉప్పు వాడకం తగ్గించాలి. నీటి నిల్వలు తగ్గకుండా తరచుగా నీటిని తాగాలి. అచ్చంగా నీళ్ళు తాగలేక పొతే ఆ నీళ్ళ సీసాలో పుదీనా ఆకులు, కిరోసిన్ ముక్కలు వేస్తె బావుంటాయి.
Categories
WhatsApp

పర్లేదు ఆ చిరాకు ఇట్టే పోతుంది.

నెలసరి ముందు నుంచే కొందరికి భావోద్వేగాల పరమైన చిరాకు కోపం వంటి  సమస్యలు వేధిస్తాయి. ఈ సమయంలో నడుము, కాళ్ళ నొప్పులు భాదిస్తాయి. పొట్ట ఉబ్బరంగా వుంటుంది. ఏమీ తినాలి అనిపించదు. వీటి నుంచి ఉపసమనం కోసం ముందుగా రిలాక్స్ అవ్వాలి. విశ్రాంతి తీసుకొన్న గదిలో ఒక మూల తాజాగా వాసనలోచ్చే ముంచి పూల గుత్తిని వుంచుకోవాలి. పరిమళాలు మనస్సుకి ఆహ్లదాన్ని ఇస్తాయి. అలాగే మంచి సువాసన వచ్చే కోవొత్తి వెలిగించినా పర్లేదు. నొప్పుల ఉపసమనానికి హీటింగ్ ప్యాక్స్ దొరుకుతాయి. వాటితో వేడి నీళ్ళు కాపడం ఉపసమనం. అలాగే భోజనం విషయంలో చిన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి. ఉప్పు వాడకం తగ్గించాలి. నీటి నిల్వలు తగ్గకుండా తరచుగా నీటిని తాగాలి. అచ్చంగా నీళ్ళు తాగలేక పొతే ఆ నీళ్ళ సీసాలో పుదీనా ఆకులు, కిరోసిన్ ముక్కలు వేస్తె బావుంటాయి.

Leave a comment