ప్రపంచంలో అన్నీ దేశాలు సంస్కృతి సంప్రదాయాలు నిలుపుకొంటూనే ఉంటారు. అట్లాంటిక్ సముద్రంలోని ద్వీపాల సముదాయమైన మదైరా లో ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెలలో పూవ్వుల పండగా జరుపుకుంటారు. అక్కడ దోరికే వింత వింత పూవ్వులతో రాజధాని ఫన్ చల్ వీధులన్నీ అలంకరిస్తారు. వాల్ ఆఫ్ హోప్ పేరుతో ఒక పూవుల గోడని అమరుస్తారు. ఎక్కడ చూసినా వసంతోత్సవ వేడుకలు నగరం మొత్తం పూవుల సువాసనతో గుబాళిస్తూ ఉంటాయి. లక్షలాది మంది సందర్శకులతో మదైరా కిటకిటలాడిపోతుంది.

Leave a comment