చండీఘడ్, అస్సాంలోని మోహన్ బరీ చినూక్ హెలికాప్టర్ యూనిట్ లో తొలిసారిగా ఇద్దరు మహిళ ఫైటర్ లు విధులు నిర్వహించనున్నారు.పరుల్ భరద్వాజ్ స్వాతి రాథోడ్  లు ఇద్దరూ ఆయుధాలు సరుకులు తీసుకుపోయే మిషన్ చినూక్ సారథ్య బాధ్యత తీసుకుంటారు. అస్సాంలోని మోహన్ బరీ లో ఈ ఇద్దరు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.

Leave a comment