పూర్వం రాజ దర్బారులో సంగీత సంగీతకారులు వేసుకున్న అంగరఖా స్టయిల్ ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ ట్రెండ్. అంగరఖా తో పాటు మ్యాచింగ్ గా పైజామా లెగ్గింగ్ ఏదైనా ధరించవచ్చు. ధరించే బటమ్ ను బట్టి అంగరఖా పొడవు నిర్ణయించుకోవాలి. పలాజో ధరించాలి అనుకుంటే అంగరఖా చక్కగా సూట్ అవుతుంది. లెగ్గింగ్ కోసం మోకాళ్ళ కింద వరకు ఉండే అంగరఖా బాగుంటుంది. అంగరఖా కోసం ఏర్పాటు చేసే తాళ్లు రకరకాల రంగులతో కుచ్చుల తో ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేయించు కోవచ్చు.

Leave a comment