క్యాజువల్ వేర్ గా పార్టీ వేర్ గా వంద మార్కులు సాధించే చీర శారీ టాప్స్ తో స్టైలిష్ గా మెరిసిపోతోంది. ఫ్రాక్ టైప్ టాప్ ఓవర్ కోట్ లాంగ్ అండ్ షార్ట్ స్లీవ్స్ కాలర్ నెక్, రౌండ్ నెక్ డిజైన్ లతో శారీ టాప్స్ కార్పొరేట్ లుక్ ఇస్తున్నాయి. కాటన్ చీరలకు ఈ శారీ టాప్స్ సరిగ్గా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి.

Leave a comment