సెల్ఫ్ టాకింగ్ థెరపీ నా విషయంలో చాలా వర్క్ వుట్ అయింది అంటుంది శృతిహాసన్. మనతో మనం మాట్లాడుకుంటే కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. మనందరిలోనూ ఏవో కొన్ని ఆత్మ న్యూనతా భావాలు ఉంటాయి. వీటి గురించి ఏదో ఒక సమయంలో ఆందోళన పడతాం. మనం కొంత సమయాన్ని కేటాయించుకుని కొన్ని వాస్తవాలు చర్చించుకొని కొన్ని పరిష్కారాలు వెతికితే సమస్యలు దూరం అవుతాయి అంటోంది శృతిహాసన్.

Leave a comment