ఈ ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు ప్రచురించిన పుస్తకాల్లో అది పెద్దది,విశేషమైందీ ప్రజైల్ నేచర్ అన్నది. 2010 లో ఈ పుస్తకం ప్రచురించారు. హంగేరీ దేశంలోని అగ్టెలిక్నేషనల్ పార్క్ గురించి ఈ పుస్తకం రాశారు. ఇద్దరు హంగేరియన్ రచయితలు,పాతిక మంది స్వచ్చంద సేవకులు  కలసి ఈ బ్రహ్మండమైన పుస్తకానికి రూపకల్పన చేశారు. ఈ పుస్తకం సైజు 4.18 మీటర్ల వెడల్పు ,3.77 మీ ఎత్తు బరువు 1420 కిలోలు.

Leave a comment