4000 క్రితమే ధాన్యం భారతీయుల విధానంగా ఉంది. ఇది ఇప్పుడు విశ్వవ్యాప్తం. ఇవ్వాల్టి  ఆధునిక ప్రపంచంలో ఎదురవుతున్న మానసిక ఒత్తిడి తద్వారా ఎదురయ్యే గుండె జబ్బులు వంటి అనర్థాలను తగ్గించుకో గల అత్యంత శక్తివంతమైన మార్గం ధ్యానం, యోగ నే అంటున్నారు పరిశోధకులు. ఒత్తిడి వల్లనే రక్తనాళాల్లో బ్లాక్స్ కు కారణం అయ్యే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటున్నారు ఎమొరీ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు. తప్పకుండా ప్రతిరోజు కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానం చేయమంటున్నారు.

Leave a comment