తొలకరి వానలు మొదలయ్యాక జ్వరాలు, అంటు వ్యాధులు దాడి చేస్తాయి.ఈ సమయంలో ఎక్కువ జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఎక్కువ సార్లు చేతులు కడుక్కోవాలి స్ట్రీట్ ఫుడ్ అసలు తినకూడదు కాచిన నీళ్లనే తాగాలి దోమలు ఈగలు, విషయంలో అవి రాకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి.

Leave a comment