పాతికేళ్ళు కూడా దాటకుండానే బి.పి సమస్య వస్తోంది. అంతు లేని కెరీర్ పరుగుల ఫలితంగా ఒత్తిడి ,బి.పి ఇవి తగ్గించుకోవటం కాస్త శ్రద్ధగా ఉంటే ఈజీనే. మందులు వాడకుండా ఆహారనియంత్రణ మొదటిది. రక్త పోటు పెరుగు తుంటే ఉప్పు తగ్గించుకోవటం మొదటిగా చేయవలసిన పని . వెన్న ,నెయ్యి,ఫ్యాటీ మీట్ సాస్ లో కేక్లో బిస్కెట్లు తగ్గించుకోవలసిందే .ప్రాసెస్ చేసిన పదార్థాలు ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి. ఆరోగ్యవంతమైన బరువు రక్త పోటును నియంత్రణలో ఉంచుతుంది. పూర్తి స్థాయి ధాన్యాలు సహాజమైన ఓట్స్ ,బార్లీ సరైన ఆహారం,పండ్లు కూరగాయలు రోజులో ఐదుసార్లైనా తినాలి. డార్క్ చాక్లెట్ ,వాల్ నట్స్ తినటం చాలా మంచిదని డాక్టర్లు చెపుతున్నారు.

Leave a comment