పిల్లలు ఉయదాన్నే స్కూళ్ళకు బయలుదేరుతారు. ఉదయం ఏడు గంటలకే రెడీ చేసే భోజనం పిల్లలు తినబోయే సరికి చల్లారిపోతుంది. అలా వేడి చల్లారకుండా నియోఫ్రిన్ థర్మల్ ఇన్సులేటెడ్  బ్యాగ్ లు ఆహారాన్ని వేడిగా ఉంచుతాయి. లేదా చల్లనివి పెడితే అవి చల్లగానే ఉంటాయి. జ్యూస్ లు , ఫ్రూట్ సలాడ్ లు ఎక్కడైన తీసుకు పొవాలంటే ఈ బ్యాగ్ లో పెట్టి తీసుకుపోవచ్చు . పిల్లలు తీసుకుపోయేందుకు తేలికగా ఉన్నాయి కూడా.

Leave a comment