అమెజాన్ లో పెరిగే తామరాకుల పైన హాయిగా మనిషి విలువ నిలబడచ్చు వాటర్ లిల్లీ ల కుటుంబానికి చెందిన ఈ విక్టోరియా అమెజోనిక ఇక మూడు మీటర్ల వ్యాసం కలిగి 26 అడుగుల పొడవు వరకు పెరిగే కొమ్మతో ఉంటుంది. ఈ అద్భుతమైన తామరాకులు పువ్వులను క్వీన్ విక్టోరియా పేరిట పిలుస్తారు. ఈ తామర పువ్వులు కూడా మొదటి రాత్రి నాడు తెల్లగా రెండో రాత్రికి గులాబీ రంగులోకి మారిపోతాయి వికసించి.

Leave a comment