ప్రపంచంలోనే 12 మంది అత్యుత్తమ నిర్మాతల్లో ఒకరు గా గుర్తింపు పొందారు గునీత్ మోంగా. గ్యాంగ్స్  ఆఫ్ వాసేపూర్,అయ్యా, షాహిద్, ది లంచ్ బాక్స్, గర్ల్ ఎల్లో బూట్స్,ఫెడ్లర్స్ మాసన్, ది ఎలిఫెంట్ విస్పరర్స్ వంటి సినిమాలు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందాయి. ఢిల్లీకి చెందిన పంజాబీ అమ్మాయి గునీత్ స్త్రీల సమస్యల పైన దృష్టి పెట్టిన గునీత్ 2008 లో సిక్వా ఎంటర్టైన్ ప్రారంభించి అన్నీ విజయవంతమైన సినిమాలే నిర్మించారు.

Leave a comment