రాజస్థాన్ జైపూర్ లకు చెందిన బృగూ అద్దకం చీరలు ఇష్టపడని స్త్రీలు ఉండరు. జైపూర్ కాటన్ బృగు చీరలు వైవిద్యమైన మోటిఫ్ లతో ఇండిగో నారింజ, పసుపు రంగులో తయారవుతూ ఉంటాయి. ఈ చీరలు పాత కళాకృతులు పొద్దు తిరుగుడు, గులాబీ ఇతర స్థానిక పువ్వుల డిజైన్లతో ఉంటాయి కొల్హాపురి చెప్పులు ఈ చీరలకు మంచి మ్యాచింగ్.

Leave a comment