పుట్టినరోజులు పెళ్లి రోజుల కోసం చక్కని కానుక అనిపించేంత అందంగా ఉంటాయి అదితి ఖండేల్వాల్ పెంచే ట్రే గార్డెన్స్. ఈమె  సొంత ఊరు జైపూర్ ఎం బి ఏ చదివింది. ఆమెకు అలంకరణ మొక్కలంటే ఇష్టం చిన్నచిన్న పళ్ళేలలో రకరకాల అలంకరణ మొక్కల్ని పెంచి వాటిని అమ్మడం మొదలు పెట్టింది. వాటికి ఎంతో ఆదరణ ఉండటంతో ఫ్లోరా ఫ్రెంజ్ పేరుతో ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేసింది.ఈ ట్రే  గార్డెన్ లకు ఎంతో గిరాకీ ఉంది.

Leave a comment